Waar zijn de vaders gebleven?

Kijk je weleens naar het programma Spoorloos van Derek Bolt? Een programma waarin mannen en vrouwen op zoek gaan naar hun biologische ouders, hun roots, hun familie.

Onlangs was er het verhaal van de Surinaamse Clyde (40 jaar) die heel zijn leven onrustig was over de vraag wie zijn vader is. Zijn zoektocht bracht deze stoere man uiteindelijk bij een aantal halfbroers, hij had familie gevonden. Hij maakte nu deel uit van een gezin en familie. Hij ontdekte en wist nu waar hij vandaan kwam en bij wie hij hoorde. En dat gaf hem rust en vrede.

Onlangs trof mij het bericht dat het steeds slechter gaat met de mentale gezondheid van jongeren. Een feit dat aansluit bij mijn eigen ervaring als docent en coach bij diverse MBO-en VO scholen. Het was soms na de les of in een coaching gesprek dat ik een leerling/student de directe en open vraag stelde: ”Hoe is nu echt met je?”. En in een sfeer van vertrouwelijkheid kwamen de verhalen dan los over eenzaamheid, het missen van een vader of moeder bij wie ze zich veilig voelden. “Ik moet het allemaal alleen doen in mijn leven”, was een uitspraak die ik regelmatig gehoord heb van mijn studenten.

Misschien herken je dat in je eigen leven of zie je het in je omgeving. Jongeren die somber, hopeloos, depressief, suïcidaal zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit?

Zoʼn nieuwsfeit raakt mij diep. En alles in mij komt in opstand tegen dat gevoel bij veel jongeren dat ze er alleen voor staan. Dan denk ik terug aan mijn eigen jeugd in Rotterdam. Een fantastische en hoopvolle tijd waarin ik mij als puber en jongvolwassene mocht ontwikkelen. Een periode na de 2e wereldoorlog die mij als jonge vent vleugels gaf om hard te werken en te studeren en om hoger op te klimmen. Samen met anderen een nieuwe stad en mooie maatschappij samen opbouwen. Er was in die tijd van mijn jeugd idealisme, perspectief, hoop, gemeenschappelijke doelen, een gezin en familie waar ik deel van uitmaakte.

Tijden en opvattingen zijn veranderd. En het is goed en okay om mee te bewegen met de maatschappelijke veranderingen op het gebied van internet en sociale media. Maar ik zie ook de schaduwzijde van deze snelle en vluchtige tijd waarin wij leven, waarin we vaak beheerst worden door de likes die je ontvangt en die zo bepalend zijn in hoe jij je voelt en wie jij wilt zijn.

Ik zie zo veel oppervlakkigheid tussen mensen, relaties die stuklopen en zoveel jongeren die een vaderlijk gesprek moeten missen. Een vader die tegen hen zegt: “Ik ben er voor jou, gewoon omdat ik je vader ben en ik van je hou”.

De hoofdoorzaak van alle sociale kwalen, beproevingen en plagen in de wereld is vaderloosheid, vaders die afwezig, spoorloos zijn. Het echte probleem in onze maatschappij is dat zoveel jongeren niet weten wie zij ten diepste zijn. Vaak komen ze in een identiteitscrisis terecht en zoeken ze opvulling voor de leegte in hun hart in waardeloze vervangingen die niet echt vervullen.

En wees nou eerlijk. Wat jij en ik met onze aardse vaders hebben meegemaakt, geleerd en gemist beïnvloedt vaak het beeld wat we hebben van God als Vader. Terwijl de Bijbel ons vertelt dat God een goede Vader is. “Ik zal jullie Vader zijn, en jullie zullen mijn zonen en dochters zijn. Dat zeg Ik, de machtige Heer” (2 Korintiërs 6:18).

Ik wil je uitdagen door je een aantal eerlijke vragen te stellen die alleen jijzelf kunt beantwoorden. Dus ik zou zeggen, ga er eens rustig voor zitten om met deze vragen aan de slag te gaan.

  1. Wat is jouw ervaring met jouw aardse vader?
  2. In hoeverre hebben deze ervaringen het beeld bepaald van Wie God voor jou wil zijn?
  3. Worstel je ermee om het Vader-zijn van God te (h)erkennen en te ervaren?
  4. Verlang je ernaar dat je in je hart begrijpt en ervaart dat God jouw Vader wil zijn en dus weet dat jij ge-

roepen en uitgekozen bent als Vaders zoon en dochter?

Mijn gebed voor jou deze week is dat je bovenstaande vragen bespreekt met iemand die jij vertrouwt en die er voor je voor is. Je staat er niet alleen voor. Maak het bespreekbaar.

En leg je vragen voor aan jouw hemelse Vader en praat met Hem over jouw gedachten en emoties over je aardse vader. Geef iedereen en alles aan Hem en nodig de Heilige Geest uit om jou persoonlijk te laten zien Wie God voor jou wil zijn in jouw situatie van vandaag, namelijk jouw Vader, een goede Vader die van jou houdt en voor jou zorgt.

Ik wens je een mooie ontmoeting toe. Sjaak, BRM

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief